MAINOS

Uskaltaako pienyrittäjä ottaa lainaa?

MAINOS -

Ulkopuolinen rahoitus voi usein olla ainoa mahdollisuus saada kasvatettua pienyritystä. Mutta uskaltaako epävarmoina aikoina edes ottaa yrityslainaa?

Kun tekee ensin itse hyvät pohjatyöt yrityslainan hakemiseksi ja valitsee lainantarjoajaksi luotettavan rahoituslaitoksen, ei yrityslainan hakemisessa pienyrittäjänä pitäisi olla mitään pelättävää.

Yrityslainoja myönnetään hyvin toimiville yrityksille

Useimmat yrityslainoja rahoittavat tahot tutkivat tarkasti asiakasyritysten toimintaedellytykset. Yksinkertaistettuna, sellaiselle yritykselle, jolla ei näytä olevan mahdollisuutta suoriutua lainan takaisinmaksusta, ei lainaa lähtökohtaisesti edes myönnetä.

Varmuutta lainan takaisinmaksusta selviytymiseen tuo myös se, että tekee itselleen yksityiskohtaisen kustannussuunnitelman lainan maksusta. Suunnitelmasta tulisi selvitä ainakin lainan määrä, lainan kulut sekä laina-aika. Lisäksi olisi hyvä arvioida, missä vaiheessa lainarahalla tehdyt investoinnit kuittaavat lainan kokonaisuudessaan.

Kun takaisinmaksusuunnitelmasta on mustaa valkoisella, on paljon helpompi punnita yrityslainan hyötyjä ja haittoja.

Lainan hinta on aina yrityskohtainen

Yrityslainoja rahoittavat yritykset tekevät aina riskiarvion asiakkaistaan. Näissä riskiarviossa puntaroidaan yrityksen mahdollisuuksia suoriutua lainanmaksusta kiitettävästi. Tämä riskiarvio vaikuttaa usein myös lainan hintaan.

Niille yrityksille, joille lainasumman takaisinmaksun ei ole arvioitu aiheuttavan ongelma, myönnetään edullisempi laina kuin niille yrityksille, joiden lainanmaksukykyä ei pidetä niin hyvänä.

Entä jos, jotain sattuu?

Yrityslainan maksusta on useissa tapauksissa mahdollista hakea pidennystä laina-aikaan. Tässä on kuitenkin vaihtelua eri lainantarjoajien kanssa, joten vertailu ennen lainan hakemista kannattaa. Lisäksi on hyvä selvittää myös, onko lainan takaisinmaksu sovittua nopeammassa aikataulussa mahdollista, vai koituuko siitä lisäkustannuksia.

Suomalainen CrediNord tarjoaa 1000 – 100 000 euron yrityslainoja pienille yrityksille. Lainan voi halutessaan maksaa takaisin etuajassa ilman lisäkustannuksia. Tarvittaessa laina-aikaan voi hakea myös pidennystä.