tiistai 24.11.2020 | 13:51
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Hanna Parhaniemi uutena Suomen paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen hallitukseen

KS
Ke 18.11.2020 klo 10:55

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokiseutu-lehden päätoimittaja Hanna Parhaniemi on valittu uutena Suomen paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen (PPY) hallitukseen.

PPY an­taa lau­sun­to­ja ja vai­kut­taa eri ta­hoi­hin pai­kal­lis­leh­ti­a­laa kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä yh­teis­työs­sä Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton Pai­kal­lis­leh­ti­ja­os­ton ja Suo­men Pai­kal­lis­me­di­at Oy:n kans­sa.

PPY:n pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa pää­toi­mit­ta­ja Sau­li Pah­ka­sa­lo Ran­ta­la­keus-leh­des­tä. Pahkasalo on tuttu kalajokisille Kalajoen Seutu -lehden päätoimittajana.

Hal­li­tuk­seen va­lit­tiin Parhaniemen li­säk­si Jaa­na Ala-Lah­ti Ori­ve­den Sa­no­mis­ta, Vil­le Mä­ki­nen Ylö­jär­ven Uu­ti­sis­ta, Ar­to Hen­riks­son Lo­vii­san Sa­no­mis­ta, Jari Haa­vis­to Som­pio-leh­des­tä ja Tarja Kojola Lapuan Sanomista.

Va­ra­jä­se­nik­si va­lit­tiin Suvi Pa­lo­saa­ri Pie­lis­jo­ki­seu­dus­ta, Anu Kui­vas­mä­ki Ruo­ve­si-leh­des­tä, Jen­ny Hal­va­ri Koil­lis­sa­no­mis­ta, Heli Leh­te­lä Ur­ja­lan Sa­no­mis­ta, Esa Ne­va­lai­nen Ou­to­kum­mun Seu­dus­ta ja uutena Tii­na Ju­den Puu­ma­la-leh­des­tä.

#