tiistai 26.5.2020 | 09:15
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Päivyri

Lisää palveluita rintamaveteraaneille – Marraskuun alusta voimaan tuleva lakimuutos velvoittaa kunnat järjestämään heidän tarvitsemansa kotona asumista tukevat palvelut

Kalajokiseutu
Ke 9.10.2019 klo 10:40

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Marraskuun alusta voimaan tuleva lainmuutos velvoittaa kunnat järjestämään rintamaveteraaneille heidän tarvitsemansa kotona asumista tukevat palvelut. Kalajoen kaupunginhallitus päätti perustaa sitä varten kaksi lähihoitajan ja 0,5 sairaanhoitajan tointa ja antoi niille täyttöluvan. Kustannukset katetaan valtionkonttorilta tulevalla rahoituksella.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa voi käyttää itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Kotona asumista tukevia palveluja voidaan korvata kodin lisäksi myös asumispalveluihin, kuten tehostettu palveluasuminen. Laitoshoitoon niitä ei korvata. Myös omaishoidon tuesta annetun lain mukainen omaishoidon tuki korvataan.

Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti. Kyseessä on kuitenkin erityisryhmä, jolle palveluja myönnettäessä kunta ei voi antaa omia ohjeitaan, eikä soveltaa samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin. Kunnissa on noudatettava Valtionkonttorin ohjeita.

Lakimuutoksen tavoitteena on tuoda rintamaveteraanien palvelut samalle tasolle kuin sotainvalideilla, mutta palvelut perustuvat edelleen eri lakeihin. Sotainvalidien palvelut perustuvat sotilasvammalakiin. Määrärahoja näiden ryhmien välillä ei voi yhdistää ja selvitykset Valtionkonttorille rahojen käytöstä tehdään rintamaveteraanien ja sotainvalidien osalta erikseen niin kuin tähänkin asti.

#