tiistai 18.6.2019 | 18:24
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Mielipide: Vastaus ja selvennystä hämmästyneelle äänestäjälle

Kalajokiseutu+
Ti 13.11.2018 klo 11:38

”Miksi valtuuston puheenjohtaja ei antanut puheenvuoroa johtoryhmän jäsenille usean valtuutetun sitä pyytäessä, eikä kutsunut iltakoulua koolle, vaikka jopa kolmasosa valtuutetuista sitä pyysi?” Lisäksi hämmästynyt äänestäjä kysyi, ”olisiko valtuutetuilla ollut asiantuntemusta, ammattitaitoa ja puolueettomuutta toimia valiokunnassa? Epäilen”, kysyjä toteaa Kalajokiseudussa 8.11.2018.

Valtuuston, kuten kaikkien muidenkin kunnan toimielinten päätöksentekoa ja hallintomenettelyä, ohjeistaa kuntalaki. Sen lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet.

Valtuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja sekä virallisen että ”epävirallisen” kokouksen.

Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuutetuilla, jotka osallistuvat päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on läsnäolovelvoite ja kaupunginhallituksen jäsenillä läsnäolo-oikeus. Kaikilla edellä mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon, jos he eivät samalla ole valtuutettuja.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole keskustelun kuluessa puheoikeutta, jos heitä ei ole erikseen kokoukseen pyydetty asiantuntijoina. Mitään lisäarvoa ei myöskään virallisella esityslistalla olevaan asiaan johtoryhmän suullisella kannanotolla olisi saatu, koska heidän kantansa oli jo saatettu valtuuston tiedoksi kaupunginjohtajan vastineen myötä kirjallisena.

Sen vuoksi valtuuston puheenjohtaja toimii kokouksessa lain ja hallintosäännön antamin ohjein.

Valtuuston kokous on julkinen ja yleisölle ja muille läsnä oleville on varattu kokoussalissa oma tilansa.

Kysymystä iltakouluasiassa selvitin jo valtuuston kokouksessa, joka on nähtävissä ja kuunneltavissa kaupungin sivuilla.

Valtuuston kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun kunnanhallitus tai vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää. Kuntalain neljäsosan säännös ei koske iltakoulua. Valtuuston kokouskutsun antaa toimivaltainen valtuuston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Ns. iltakoulu on valtuuston sisäisen työskentelyn väline. Kutsussaan Miika Heikkilä tulkitsi kuntalakia ja kutsui varapuheenjohtajan roolissa epävirallisen keskustelutilaisuuden koolle pidettäväksi kaksi tuntia ennen valtuuston virallista kokousta. Myös epävirallisen kokoontumisen, ns. iltakoulun koolle kutsuminen on valtuuston puheenjohtajan toimivaltaan kuuluva asia. Nykyinen valtuuston puheenjohtaja ei kartoituksensa perusteella nähnyt saavutettavan iltakoulun kautta lisäarvoa asiassa, joka koski aloitteen mukaista tilapäisen valiokunnan asettamista.

Valtuutettu Raili Myllylä esitti ensin valtuuston puheenjohtajalle iltakoulun koollekutsumista. Sitä kannatti sähköpostitse keskustan kolme valtuutettua ja kaksi muiden puolueiden valtuutettua. Useita viestejä tuli, että iltakoulu ei ole tarpeen. Edellä mainittujen viestien jälkeen puheenjohtaja vastasi kaikille valtuutetuille, että on kartoittanut tilannetta eikä näe sille tarvetta ainakaan tässä vaiheessa. Keskustan ryhmäkokouksessa ei myöskään päädytty yhteiseen kantaan iltakoulutarpeesta.

Tämän jälkeen iltakoulutoiveen esitti JYTY:n pääluottamusmies Hanna Nikupaavo, joka ei ole valtuutettu, hallitukselle, valtuustolle ja johtoryhmälle lähettämässään sähköpostissa. Hänen viestinsä sisältönä oli terveiset STTK:n ja JYTY:n työsuojeluseminaarista. Hän viittasi Kalajoella vireillä olevaan asiaan. Hänelle vastasi kahdeksan valtuutettua. Sähköpostiketju tuli myös minulle. Suurin osa valtuutetuista ei ole reagoinut mitään. Kaikkien tiedossa oli myös kaupunginjohtajan antama vastine, johtoryhmän ja pääluottamusmiesten kannanotto sekä muutaman muun ryhmän kannanotto luottamuskysymykseen. Valtuuston käsittelyssä 5.11.2018 kuitenkin virallisesti oli aloitteen mukaisen tilapäisen valiokunnan asettaminen.

Olemme toki pitäneet ”ilta- ja päiväkouluja” lähinnä talousarvion valmistelusta, ajankohtaisista asioista esim. koulurakentamisesta, väistötiloista ja niin edelleen.

Hallintosäännön mukaan ”valtuusto voi tavoitteidensa ja toimintansa kehittämiseksi pitää myös epävirallisia kehittämiskokouksia ja valmisteluseminaareja.” Näidenkin koollekutsumisen toimivalta on puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajalla.

Valtuuston varapuheenjohtaja kutsui koolle epävirallisen keskustelutilaisuuden. Kutsun hän lähetti valtuutetuille, johtoryhmälle, hallitukselle ja kuntakonsernin osakeyhtiöiden toimitusjohtajille.

Valtuuston virallisessa käsittelyssä oleva tilapäisen valiokunnan asettaminen ei kohdistunut johtoryhmään eikä konserniyhtiöiden toimitusjohtajiin.

Hämmästynyt äänestäjä epäili lukijamielipiteessään valtuutettujen asiantuntemusta, ammattitaitoa ja puolueettomuutta toimia tilapäisessä valiokunnassa. Valtuustokäsittelyssä kuitenkin perättiin kaikkia valtuutettuja käsittelemään aloitteen mukaista asiaa. Mielestäni valtuutetuilla on asiantuntemus, ammattitaito ja puolueettomuus kuntalaisten antaman valtakirjan nojalla eri kokoonpanoissa esimerkiksi valiokunnassa tai työryhmässä. Hämmästyneeltä äänestäjältä voi kysyä, kelpaavatko valtuutetut nyt hyväksytyn kaupunginhallituksen esityksen mukaiseen selvittelyyn, jos siinäkin asetetaan joku toimikunta tai työryhmä, kun hän epäili asiaa kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan osalta.

Kerrottakoon vielä, että veroprosenttien käsittelyssä ei pyydetty puheenvuoroja.

Riitta A. Tilus

valtuuston puheenjohtaja

#