tiistai 18.6.2019 | 18:22
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Mielipide: Luottamuspulan syyt on selvitettävä ja keskityttävä oleelliseen

Kalajokiseutu+
Ke 31.10.2018 klo 10:18

Kaupunginvaltuusto saa 5.11. käsiteltäväkseen aloitteen kaupunginjohtajan irtisanomiseksi. Valtuuston oma valmistelu on katsottu tarpeelliseksi asian selvittämiseksi ja tätä varten kuntalaissa on säädetty mahdollisuudesta perustaa tilapäinen valiokunta. Valiokuntatyön tarkoituksena on myös esityksen tekeminen valtuustolle asian ratkaisemiseksi.

Aloitteen jättämisen jälkeen kaupunginjohtaja on oma-aloitteisella vastineellaan lähestynyt laajasti tiedotusvälineitä. Kaupunginhallitus taas on äänestyksen jälkeen päätynyt esittämään, ettei valiokuntaa lainkaan perustettaisi. Mikäli valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen, asiat jäävät selvittämättä ja aloite raukeaa.

Kaupunginjohtajan lisäksi useat nykyiset ja entiset johtavat luottamushenkilöt ovat kiirehtineet julkisesti väittämään, etteivät aloitteen perustelut pitäisi paikkansa. Samalla on annettu ymmärtää, että aloite ja epäluottamus kohdistuisivat myös aikaisempien luottamushenkilöiden toimintaan ja kaupungin muihinkin viranhaltijoihin. Näin ei ole.

Aloitteessa ei ole kyse myöskään yleisestä tyytymättömyydestä Kalajoen kaupungin organisaatiota, henkilöstöä, kaupungin kehitystä, taloutta, julkisuuskuvaa tai päätöksentekoprosesseja kohtaan. Kyse on menettelytavoista ja epäselvyyksistä, jotka ovat johtaneet vakavaan epäluottamukseen kaupunginjohtajaa kohtaan. Mitään nimilistojakaan tiedotusvälineille ei ole toimitettu.

Sekä aloitteen jättäneitä luottamushenkilöitä, että luottamuspulan syitä selvitellyttä mediaa on moitittu asioiden esiin nostamisesta. Kriisin varsinainen syy ei voi olla se, että ongelmaksi koettuja vakavia asioita nostetaan esille. Median nimenomaisena tehtävänä taas on selvittää yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden taustoja tarkemminkin ja kertoa näistä lukijoilleen ja kuulijoilleen, näin myös paikallisella ja alueellisella tasolla.

Yle uutisoi tiistain 23.10. Kokkolan ja Oulun radiouutisissaan kaupungin entisten ja nykyisten viranhaltijoiden kertomasta epäasiallisesta kohtelusta. Laajemmin asiasta kerrottiin Ylen verkkouutisissa. Uutisoidun kaltainen toiminta ei ole hyväksyttävää missään julkisessa virassa tai organisaatiossa.

Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana. Työturvallisuuslaki taas edellyttää, että mikäli työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.

Kun uutisoidun kaltaisia epäilyjä on Kalajoella tullut luottamushenkilöiden tietoon, ne on yritetty saattaa käsiteltäväksi, tuloksetta. Toimenpiteisiin ryhtymisestä vastaa ensikädessä kaupunginhallitus ja viime kädessä koko valtuusto. On täysin välttämätöntä, että esiin nousseet epäilyt ja luottamuspulan syyt selvitetään ja että selvitystyö tehdään asiallisesti kunnan virallisissa toimielimissä.

kaupunginhallituksen vpj., valtuutettu Vesa Hihnala (kesk.)

kansanedustaja, valtuutettu Hanna Halmeenpää (vihr.)

kaupunginhallituksen jäsen, varavaltuutettu Meri Säteri (vihr.)

teknisen lautakunnan pj., valtuutettu Markku Isopahkala (kesk.)

ympäristölautakunnan pj., valtuutettu Hannu Heikkilä (kesk.)

sivistyslautakunnan vpj., valtuutettu Arja Isokääntä (vihr. sit.)

valtuutetut Jenni Ekoluoma (kesk.), Antti Nikula (kesk.) ja Sami Salmu (vihr. sit.)

varavaltuutettu Juha Rauha (ps.)

#